Energiezuinig bouwen

Lage-energiewoning

We spreken van een lage-energiewoning als het totale energieverbruik voor verwarming en koeling per jaar lager is dan 30 KWh/m² (netto geklimatiseerd vloeroppervlakte). Dit kost in de eerste plaats extra isolatiemateriaal. Een vrij bescheiden extra kost, isoleren is immers niet duur in verhouding tot de totale kost van een woning. En de investering is snel terugverdiend via uw energiefactuur en een verwarmingsinstallatie van kleinere omvang.

Passiefhuis

Een passiefhuis is een stap verder in de richting van energiezuinig bouwen. Een belangrijk criterium van een dergelijke woning is dat deze minder dan 15 kWh/m² aan verwarmingsenergie verbruikt. Hierdoor wordt een externe verwarmingsbron in een aantal gevallen zelfs overbodig: bijna alle warmte wordt in of door het huis opgewekt. Uiteraard speelt de oriëntatie van het gebouw hierin een grote rol. Meestal is een minimale externe bijverwarming nodig, die gekoppeld wordt aan het mechanisch ventilatiesysteem met warmteterugwinning. Dit concept is realiseerbaar met isolatiediktes van 30-40 cm rondom (muren, daken en vloeren).

Bouwteam

Om lage-energiewoningen en passiefhuizen te kunnen realiseren is een integrale aanpak uiterst belangrijk. Daartoe is het nodig dat alle partijen uit het bouwproces van bij het begin bij het project betrokken worden. Bij sterk doorgedreven isolatie worden de details uitermate belangrijk. Houtconstructie, isolatie en luchtdichting moeten perfect op elkaar zijn afgestemd. Isolatie en luchtdichting worden daarom best geplaatst door de houtskeletaannemer met kennis en ervaring in isolatie en luchtdichting.

De voornaamste nadelige gevolgen van onoordeelkundig toepassing zijn onoplosbare luchtlekken en koudebruggen. Het vooropgestelde isolatiepeil wordt bijgevolg allerminst gehaald.